Kostentoewijzing via tijdregistratie

Automatisch werkuren toewijzen aan de juiste klanten, orders, activiteiten of productie- eenheid levert je een enorme tijdwinst op

Registreer op kostenplaatsen

Bij heel wat organisaties is loonkost de belangrijkste kost die efficiënt moet worden beheerd. Vandaar het belang van kostenplaatsregistratie. Alle kostenplaatsregistraties analyseer je eenvoudig dankzij onze uitgebreide rapportage mogelijkheden. Dit levert je noodzakelijke stuurinformatie op om strategische beslissingen te kunnen nemen.

Urenregistratie per klant, order of activiteit

Als kostenplaatsregistratie jou niet voldoende informatie biedt, dan behoort ook een gedetailleerde urenregistratie tot de mogelijkheden. Hiermee kan je jouw medewerkers hun werkuren laten registeren op klanten, orders en de activiteit die ze uitvoeren. Een berg aan extra informatie die je eenvoudig analyseert via de rapportage.

Nacalculatie met tijdregistratie data

Alle gegevens uit ons tijdregistratiesysteem zijn ook simpelweg te exporteren naar jouw boekhouding of ERP-pakket. Dit voor verdere verwerking in functie van nacalculatie of facturatie.

Persoonlijke demo

Meer inzicht krijgen in de personeelskosten van jouw organisatie? Wij kunnen je daarbij helpen.