Emprova-Plan | Roosterplanning

 ✔   The right man on the right place

 ✔   Ingebouwde behoeftecontrole

 ✔   Online raad te plegen

 ✔   Flexibel bij te sturen

 ✔   Actuele saldi dankzij integratie met tijdregistratie

Gratis demo aanvragen

Of download de brochure >

Het correct opstellen van een personeelsplanning is niet evident. Een planner moet namelijk met verschillende factoren rekening houden. Iedere afdeling dient compleet te zijn in aantal en in functie, rekening houdend met de vaardigheden, saldi en eventuele afwezigheden van uw medewerkers.

Met Emprova-Roosterplanning kan u op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier een complete personeelsplanning opstellen op basis van een vast uurrooster. Hierbij liggen, in tegenstelling tot tijdslotplanning, de start- en eindtijden vast. Dankzij een eenvoudige en logische opbouw is onze roosterplanning inzetbaar in elke sector en kan iedereen het elektronisch plannen snel aanleren.

Bespaar uw planners veel tijd en kopzorgen vanaf 95 euro/maand.

 

Kalenders per groep

In Emprova-Roosterplanning maakt u zelf verschillende kalenders aan. Idealiter per afdeling, maar die keuze is volledig aan u. In de kalender kan u gemakkelijk een planning toevoegen of wijzigen. Dit volgens het drag & drop principe. Hierdoor plant u snel één of meerdere personen voor één dag of meerdere dagen. Tijdens het plannen beschikt u over alle dagmodellen en afwezigheden met een snelle zoekfunctie. Bij elke wijziging heeft u steeds een zicht op de bezetting, optioneel met behoeftecontrole per afdeling, per ploegtype en per functie.

Personeelsplanning in GPS Emprova

.

Personeelsplanning GPS Emprova

Medewerkers tijdelijk wisselen van afdeling

Via het lidmaatschap is uw medewerker vast toegewezen aan een afdeling. Toch kan het zijn dat u tijdelijk bepaalde medewerkers in een andere afdeling wil laten werken. Dit kan doordat u eenvoudig medewerkers kan uitwisselen tussen afdelingen in de kalender per groep. Daarbij wordt steeds het oorspronkelijke lidmaatschap behouden. Deze functie laat ook toe om tijdelijke interim medewerkers een planning toe te kennen in verschillende afdelingen.

.

Integratie met tijdregistratie

Dankzij de integratie wordt de informatie uit de tijdregistratie en planning gedeeld. Een afwezigheid door ziekte die verwerkt wordt in de tijdregistratie, zal ook voor de planner zichtbaar zijn en de bezetting automatisch bijsturen. Daarnaast worden de tijdregistraties ter controle ook afgemeten ten opzichte van het geplande rooster.

Personeelsplanning met tijdregistratie GPS Emprova

.

Online personeelsplanning GPS Emprova

Planning online te raadplegen

Om uw medewerkers te informeren van hun planning kunnen zij beroep doen op onze app of self service. Hierin is zowel een werkrooster te zien als ook de plaats waar men verwacht wordt te komen werken. Via deze online tools kan een planner of diensthoofd eveneens kleine wijzigingen in de planning aanbrengen.

Benieuwd naar onze referenties? Ontdek ze allemaal op de referentiepagina.

Logo Plopsaland
Logo Febelco
Logo Carglass
Logo Aviko
Logo Dela
Logo Stad Genk

.

Cloud vs. On-premise

Onze workforce management oplossingen voor tijdregistratie, projectregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole zijn beschikbaar in de cloud én on-premise. U maakt dus zelf de keuze om maandelijks te huren of éénmalig aan te kopen.

Mix & Match

GPS maakt gebruik van een modulair platform voor de Emprova software. De module tijdregistratie is de basis en hieraan koppelt u zonder problemen de module roosterplanning of andere modules zoals onze app, self service, projectregistratie en toegangscontrole.

Wij tonen u graag onze oplossingen. Neem daarom via onderstaande opties contact met ons op.