Disclaimer GPS Time & Security (NL)

 

GPS – Time, Planning & Security

Ons bedrijf is gevestigd op dit adres:
Oosterring 9

3600 Genk

België

 

Maatschappelijke naam: General Process Steering nv
Ondernemingsnummer of BTW-nummer: BE0435.526.832
Vennootschapsvorm: Naamloze Vennootschap
Rekeningnummer: BE47 4530 2874 0180 (BIC: KREDBEBB) / BE59 2350 1290 2426 (BIC: GEBABEBB)

 

General Process Steering nv, hierna te noemen GPS, verleent u hierbij toegang tot gps-time.be (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. GPS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

GPS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GPS. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GPS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GPS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GPS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.