Alle referenties

Sereni

Brasschaat Uitvaart

Sereni verenigt ervaren uitvaartondernemers uit Vlaanderen en Brussel. En stelt hen een pool van (gelegenheids-) medewerkers ter beschikking. Dimona-aangiftes, urenregistratie, payroll…, kortom het volledige personeelsbeheer van deze pool doet Sereni centraal. Hierdoor kunnen de uitvaartondernemers zich focussen op de essentie. Om de pool die verspreid zit over Vlaanderen en Brussel efficiënt te beheren, werkt men met onze urenregistratie software.

Hoe werkt het?

Via de smartphone app registreert iedere medewerker zijn of haar werkuren. Dit op eender welke locatie en toch met de nodige controle dankzij geo-locatie. De opvolging van de urenregistratie verloopt snel en eenvoudig want alle registraties worden automatisch verwerkt. De berekende prestaties worden tenslotte rechtstreeks aan de salarisverwerker bezorgd via een koppeling. Foutloos en tijdsbesparend, kortom zeer efficiënt.