Alle nieuwsberichten

Werkgevers zonder urenregistratie riskeren veroordeling

Dit blijkt uit het eerste Belgische arrest omtrent urenregistratie.

Werkgevers zonder urenregistratie riskeren veroordeling

Vorig jaar was er reeds een arrest van het Europees Hof van Justitie inzake urenregistratie. Dit arrest oordeelde dat een urenregistratiesysteem vereist is om de naleving van de arbeids- en rusttijden te controleren. Met andere woorden, werkgevers zijn verplicht om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk urenregistratiesysteem op te zetten. Nu is er ook een Belgisch arrest (Bron: De Tijd) omtrent urenregistratie waaruit dezelfde conclusie getrokken kan worden.

Het arrest

In een arrest van 22 mei oordeelde het arbeidshof van Brussel dat een ontslagen werkneemster recht heeft op achterstallige overuren, ook al geeft ze daarvoor geen bewijs. Volgens het hof hoeft dat laatste niet omdat het aan de werkgever is om een objectief en betrouwbaar urenregistratiesysteem op te zetten. Is er geen urenregistratie, dan moet niet de werknemer maar de werkgever bewijzen hoeveel uren werden gepresteerd.

Het arbeidshof beroept zich voor hiervoor op het eerdere Europese arrest omtrent urenregistratie. Het arrest van het arbeidshof leert dus ook dat zelfs zonder concrete Belgische wetgeving, de Europese regels moeten worden toegepast.

Wederzijds vertrouwen

Belgische werknemers – vooral bedienden – hebben steeds meer vrijheid en autonomie om hun werkuren te organiseren. Op sommige dagen werken velen al eens wat langer zodat ze op andere dagen wat vroeger kunnen stoppen (glijdende uurroosters), zonder dat de werkgever daar een probleem van maakt.

De coronacrisis en het fors toegenomen thuiswerk hebben die evolutie zelfs nog versterkt. Daarnaast verwachten ook meer en meer werknemers dit van hun werkgever. In veel gevallen beïnvloedt het zelfs de keuze om voor een bepaalde werkgever wel of niet te werken.

Vandaag is deze autonomie doorgaans gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de werknemer en werkgever. Hoewel ze niet altijd overeenstemt met de arbeidsduurreglementering, wordt ze tot op zekere hoogte gedoogd. De recente rechtspraak zet deze praktijk echter onder druk.

Urenregistratie verplicht?

In België is een urenregistratiesysteem reeds verplicht, namelijk in drie gevallen:

  1. Glijdende uurroosters
  2. Deeltijdse werknemers die afwijken van hun normale werkrooster
  3. Checkin@Work in de vleesverwerking, bouw en uitvaart

Er is dus reeds een verplichting omtrent urenregistratie, echter de manier waarop er aan urenregistratie gedaan moet worden is niet beschreven. Het hoeft dus geen badgesysteem te zijn. Een urenregistratie op papier of Excel is ook voldoende. Echter vanwege te veel administratief werk, kiezen veel bedrijven toch voor een digitaal urenregistratiesysteem , al dan niet met een badge.

 Toekomst

Een urenregistratiesysteem kwam je vroeger vooral tegen in bedrijven met veel arbeiders. Pas sinds enkele jaren hebben we bij GPS steeds meer bedrijven met hoofdzakelijk bedienden, klant zien worden. Een trend die we niet snel zien veranderen. Hiervoor zijn er verschillende redenen:

  1. Omschakeling naar glijdende uurroosters
  2. Een deuk in het wederzijds vertrouwen
  3. Administratieve last van een papieren urenregistratie wegnemen

Ook de recente rechtspraak zal tot gevolg hebben dat meer en meer bedrijven met een urenregistratiesysteem gaan werken. Dit om discussies en veroordelingen omtrent prestaties te vermijden. Daarom leggen we kort de werking en voordelen van urenregistratie uit.

Urenregistratie in de praktijk

Met een efficiënt urenregistratiesysteem krijgt de werkgever een accuraat zicht op de effectieve arbeidsprestaties binnen de organisatie. Echter een urenregistratiesysteem biedt nog meer mogelijkheden. Naast prestaties registreert het systeem ook afwezigheden, die samen de basis vormen voor een correcte verloning. Tenslotte krijgen de medewerkers via een Employee Self Service ook inzicht in hun prestaties, overuren, verlof,… Hierdoor is elke vorm van discussie, en dus ook meteen het risico op een veroordeling, uitgesloten.

Benieuwd naar al onze mogelijkheden?

Lees verder over urenregistratie of vraag een gratis demo aan.

Meer gerelateerde nieuwsberichten